معرفی اداره کلچارت سازمانی

چارت سازمانی

 • مدیرکل(حسین فرخنده)

  [مدیرکل]

  • کارشناس مسئول حراست(حسین هلاکویی)

  • کارشناس روابط عمومی(مهناز شجاعی)

  • مسئول دفتر مدیرکل

  • کارشناس شورای فرهنگ عمومی

  • کارشناس مدیریت عملکرد(محمد خرمی)

  • کارشاس مسئول امور پژوهس و تحقیقات فرهنگی بومی(مونا عسگریانی)

  • کارشناس امور حقوقی و مالکیت ادبی هنری(علی مومنی)

  • معاون توسعه مدیریت و منابع

   • رئیس اداره امور اداری، مالی و پشتیبانی(علی اکبر طاهری)

   • کارشناس امور اداری(آزاده وفادار)

   • حسابدار(الهام وحدانی)

   • جمعدار و امین اموال

   • کارشناس امور مالی(سمیه براتیان)

   • کارپرداز

   • کارشناس مسئول طرح و برنامه(اعظم شاددل)

    • کارشناس آموزش و تحول اداری(زهرا عرفان زاده)

   • کارشناس برنامه ریزی، آمار و اطلاعات(زهرا حمیدی)

   • کارشناس ناظر طرح های عمرانی(قدرت الله آزادیان بجنوردی)

   • کارشناس مسئول فناوری اطلاعات(حسن صادقی راشد)

   • کارشناس بودجه

  • معاون امور هنری و سینمایی (ابوالحسن حیدری)

   • کارشناس امور هنری

   • کارشناس امور هنری(سحر عبدالهیان)

   • کارشناس امور هنری (موسیقی)

   • کارشناس امور هنری (هنرهای نمایشی)

   • کارشناس امور هنری(هنرهای تجسمی)

   • کارشناس مسئول امور سینمایی و سمعی و بصری(رضا لنگری)

    • کارشناس امور سینمایی و سمعی و بصری(فاطمه رضایی)

   • کارشناس امور جشنواره ها و نمایشگاه ها

  • معاون فرهنگی و رسانه ای(رضا رضایی)

   • رییس گروه امور فرهنگی ، رسانه ای و تبلیغات(ایوب محمدیان)

   • کارشناس برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی(منیژه درتومیان)

   • کارشناس امور فرهنگی(مجتبی زیرک)

   • کارشناس امور فرهنگی ( پایش و رصد آسیب های فرهنگی)

   • کارشناس رسانه های دیجیتال

   • کارشناس ناظر بر چاپ و نشرو صنایع وابسته(علیرضا افتخاری چری)

   • کارشناس امور مطبوعات و آگهی های چاپی و برخط دولتی(لیلا رادمهر)

  • گروه قرآن و عترت

   • رئیس گروه(علی اصغر نودهی)

   • کارشناس امور قرآن و عترت

  • اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شیروان

   • رئیس اداره(ابراهیم عباسپور)

   • مسئول امور عمومی و مالی(جواد نظری قلجق)

   • کارشناس امور فرهنگی، مطبوعات و تبلیغات(حسین بهادران شیروان)

   • کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری(زهره بابایی)

   • کارشناس امور دینی و قرآنی

  • اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسفراین

   • رئیس اداره(رضا ارغیانی)

   • کارشناس امور فرهنگی، دینی و رسانه(معصومه طیبی)

   • کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

  • اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جاجرم

  • اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مانه و سملقان

  • اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گرمه

  • اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فاروج

  • اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان راز و جرگلان