• چارت سازمانی

 • مدیرکل

  • معاون توسعه مدیریت و منابع

   • رئیس اداره امور اداری، مالی و پشتیبانی

   • کارشناس امور اداری

   • حسابدار

   • جمعدار و امین اموال

   • کارشناس امور مالی

   • کارشناس برنامه ریزی، آمار و اطلاعات

   • کارشناس ناظر طرح های عمرانی

   • کارشناس فناوری اطلاعات

  • معاون فرهنگی و رسانه ای

   • رییس گروه امور فرهنگی و رسانه ای

   • کارشناس برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی

   • کارشناس امور فرهنگی

   • کارشناس امور فرهنگی ( پایش و رصد آسیب های فرهنگی)

   • کارشناس امور فرهنگی (امور کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و ادبی)

   • کارشناس ناظر بر چاپ و نشرو صنایع وابسته

   • کارشناس مسئول امور پژوهش و تحقیقات فرهنگ بومی

  • کارشناس مسئول حراست

  • معاون امور هنری و سینمایی

   • کارشناس امور هنری

   • کارشناس امور هنری ( ادبیات)

   • کارشناس امور هنری (هنرهای نمایشی)

   • کارشناس امور سینمایی و سمعی و بصری

  • کارشناس روابط عمومی

  • مسئول دفتر

  • کارشناس شورای فرهنگ عمومی

  • کارشناس مدیریت عملکرد

  • کارشناس امور حقوقی و مالکیت ادبی هنری

  • ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانها