کارشناسان: مجتبی زیرک  منیژه درتومیان و رضا کریمی

شماره تماس: 32264150 الی 151 داخلی 202-201-204-205


شرح وظایف کارشناس امور فرهنگی : 

 • بررسی و پیشنهاد سیاستها، خط مشی ها و رهیافت های فرهنگی، ادبی بر اساس اصول اسلامی حاکم بر امور فرهنگی و حفظ اصلت ایرانی و زبان فارسی
 • شناخت چهره ها و استعدادهای فرهنگی، ادبی کشور و ایجاد ارتباط و تبادل نظر با آنان در رابطه با مسائل فرهنگی و ادبی
 • ارائه پیشنهاد و کمک به برگزاری مراسم فرهنگی و ادبی شامل کنفرانس ها، کنگره ها، جشنواره ها، مسابقات و مراسم بزرگداشت و یادبود چهره های فرهنگی، ادبی و هنری
 • ایجاد ارتباط و تبادل نظر با دیگر کارشناسان و دست اندرکاران مسائل فرهنگی در سایر ارگانها و دستگاههای دولتی و حوزه های منطقه ای وزارتخانه و مراکز تحقیقاتی فرهنگی و ادبی
 • شرکت در مراسم فرهنگی و ادبی و تهیه گزارش از اهداف، نحوه برگزاری عملکرد و نتایج حاصله از آنان
 • طراحی برنامه های فرهنگی و فعالیت های کیفی معاونت با استفاده از نتایج تحقیقات و مطالعات و بررسی ها و نیز اطلاعات جمع آوری شده
 • تحقیق و تتبع پیرامون روش های نوین در زمینه گسترش فرهنگ و ادب ایرانی اسلامی در سطح کشور
 • شناخت و تحلیل پدیده های فرهنگی ادبی ماننده تهاجم فرهنگی غرب، مسائل فرهنگی زنان و فعالیت های اقلیت های دینی و مذهبی اتباع بیگانه
 • اطلاع یافتن از اخبار فرهنگی ، ادبی روز استان به خارج از استان و تنظیم و عرضه مناسب آنان به حوزه معاونت
 • هدایت و مشاورت در زمینه تاثیر و انحلال موسسات فرهنگی، ادبی، محافل و مجامع و بنگاههای تبلیغاتی و عرضه محصولات فرهنگی و رسیدگی و بازرسی امور آنان
 • ایجاد ارتباط با محافل و مجامع فرهنگی، ادبی استان و بررسی مسائل و مشکلات آنان
 • انتقال افکار و نظرات انتقادی و پیشنهادی متخصصان و چهره های فرهنگی و ادبی و مردم جامعه به حوزه معاونت
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط به پست