معرفی اداره کلحوزه معاونت امور فرهنگی و رسانه ایرییس گروه امور فرهنگی و رسانه ای

 

رئیس اداره : ایوب محمدیان

شماره تماس: 32264150 الی 151 داخلی 209

 

شرح وظایف رئیس اداره امور فرهنگی، مطبوعات و تبلیغات 

 • اخذ مجوز نشر ( پروانه نشر جهت متقاضیان )
 • اخذ مجوز چاپ کتاب
 • صدور اعلام وصول و ترخیص کتاب
 • تشکیل پرونده اخذ مجوز موسسات فرهنگی و هنری جهت متقاضیان
 • بررسی استعلامات در خصوص شرکتهای فرهنگی و هنری و پاسخ به آنها
 • پیگیری امور خرید کتاب مولفان در مرکز
 • پیگیری امور خرید کتاب مولفان دراستان
 • نظارت بر فعالیت های مطبوعاتی در حوزه استان و فراهم نمودن تسهیلات لازم برای اینگونه فعالیتها
 • تهیه وپیشنهاد طرحهای لازم به منظور تقویت وبالا بردن سطح فرهنگی جراید استان
 • مطالعه و بررسی آئین نامه ها ومقررات مطبوعاتی ودستورالعمل های ابلاغی از مرکز به منظور اجرای قانون مطبوعات ونظارت بر کار مطبوعات استان در حد اختیارات تفویض شده
 • شرکت در جلسات ، همایش ها و گردهمایی های مربوط طبق نظر مسئولین
 • نظارت براجرای مقررات وضوابط مربوط به خبرنگاران وفروشندگان مطبوعات در منطقه و هدایت وحمایت مطبوعات محلی
 • انجام مطالعات مداوم و مستمر در رابطه با مسائل و رویدادهای مختلف کشور وکسب آگاهیهای لازم به منظور هدایت وارشاد افکار عمومی مردم منطقه
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط