لیلا رادمهر

32264150 الی 151  داخلی 203

شرح وظایف کارشناس مطبوعات و تبلیغات :

 • مطالعه و بررسی آئین نامه ها ومقررات مطبوعاتی ودستورالعمل های ابلاغی از مرکز به منظور اجرای قانون مطبوعات ونظارت بر کار مطبوعات استان در حد اختیارات تفویض شده
 • نظارت در امر تعیین سهمیه و تجمیع و توزیع آگهی های ادارات وشرکتهای دولتی و وابسته به دولت در جراید استانی وکثیر‌الانتشار وتعیین نرخ آگهی هائی که ازطریق واحد مطبوعات به جراید ارسال می‌گردد
 • انجام مطالعات مداوم و مستمر در رابطه با مسائل و رویدادهای مختلف کشور وکسب آگاهیهای لازم به منظور هدایت وارشاد افکار عمومی مردم منطقه
 • شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای مطبوعاتی
 • نظارت براجرای مقررات وضوابط مربوط به خبرنگاران وفروشندگان مطبوعات در منطقه و هدایت وحمایت مطبوعات محلی
 • مطالعه و بررسی و حصول اطلاع از وضعیت و شرایط جاری رسانه ها
 • گردآوری آمار و اطلاعات مورد نیاز و ضرورت ها
 • بررسی ، تحلیل و پردازش آمار و اطلاعات رسانه ای حسب نیاز ها و ضرورت ها
 • بررسی ، مطالعه و حصول اطلاع از برنامه های توسعه رسانه ای در قالب برنامه ها و فعالیت های وزارتخانه و برنامه های توسعه کشور
 • بررسی ، مطالعه و حصول نتیجه از نیاز ها ، امکانات ، محدودیت ها و ظرفیتهای بالقوه جاری
 • بررسی و برنامه ریزی در زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز رسانه ای کشور
 • بررسی و برنامه ریزی در جهت رشد و استقرار نیروی فعال در فعالیت های رسانه ای
 • تهیه و تنظیم طرح های لازم در خصوص تربیت ، رشد و توسعه نیروی انسانی مورد نیاز در زمینه های خبری ، اطلاع رسانی ، تبلیغات و ...
 • شرکت در جلسات ، همایش ها و گردهمایی های مربوط طبق نظر مسئولین
 • نظارت بر فعالیت های مطبوعاتی در حوزه استان و فراهم نمودن تسهیلات لازم برای اینگونه فعالیتها
 • فراهم کردن تسهیلات لازم برای مطبوعات در حوزه کاری مربوطه
 • صدور مجوز های لازم در زمینه نشریه و کانون های آگهی و تبلیغات و انجام مکاتبات لازم در این زمینه
 • انعکاس اخبار استان و منطقه به مقام مافوق جهت ارائه گزارش به معاونت مربوطه
 • انجام اقدامات لازم به منظور اجرای مقررات و ضوابط مربوط به خبرنگاران و فروشندگان مطبوعات در منطقه
 • انجام سایر امور ارجاعی مربو به پست سازمانی