معرفی اداره کلحوزه معاونت امور هنریشرح وظایف معاونت امور هنری

 

معاون هنری : ابولحسن حیدری

شماره تماس: 13-2234412 داخلی 110

 

  شرح وظایف معاونت امور هنری:

 §         مطالعه، بررسی و ارایه طرحهای لازم در جهت اشاعه هنر اسلامی

§         برنامه ریزی و همکاری با سازمان ها و موسسات مختلف هنری برای تهیه و اجرای برنامه ها

§         برگزاری نمایشگاههای هنری به منظور ارایه کارهای هنری هنرمندان و هنرجویان

§         برگزاری تئاتر با رعایت موازین و مقررات مربوط

§         برگزاری جلسات نقد و تحلیل های هنری، فیلم و تئاتر، هنرهای تجسمی، نقاشی و...

§         ارایه نظرات ،پیشنهادات وطرحهای تلفیقی پیرامون روش ها و خط مشی لازم برای پیشبرد اهداف فرهنگسراها

§         ارائه طرحهای متنوع برای رشد وتوسعه خدمات و فعالیتها

§         همکاری و اقدام لازم در تشکیل کلاسها و گروههای هنری

§         همکاری و اقدام لازم برای نمایش فیلم ها، تئاترها، کنسرت ها

§         برگزاری جلسات هنری و گفت و شنود هنرمندان و مخاطبین آنها

§         بررسی، مطالعه و پژوهش به منظور احیای ارزش های فرهنگی هنری

§         اطلاع رسانی و معرفی آثار هنری

§         برنامه ریزی هماهنگی و تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی

§         راهنمایی هدایت و آموزشهای همکاران در انجام وظایف ومحوله

§         انجام سایر امور ارجاعی مربو به پست سازمانی