• تماس با ما

شماره تماسهای اداره کل :  13-32234412  **** 3-32247392

فکس اداره کل : 32231733

 


شماره تماس واحدهای مختلف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی


شماره تماس ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانها

 

آدرس اداره کل : میدان مادر- خیابان تربیت - جنب مجتمع فرهنگی هنری گلشن

کدپستی اداره کل: 13133-94139

نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
حسین فرخندهمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی
تلفن مستقیم: 05832226333
پست الکترونیکی:
فرخنده
علی اکبر طهماسبیمعاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل
تلفن مستقیم: 05832244420
پست الکترونیکی:
طهماسبی
ابوالحسن حیدریسرپرست معاونت امور هنری
تلفن مستقیم: 32245330
پست الکترونیکی:
حیدری
رضا رضاییمعاون امور فرهنگی و رسانه ای
تلفن مستقیم: 32263039
پست الکترونیکی:
رضایی
حسین هلاکوییکارشناس مسئول حراست
تلفن مستقیم: 05832221829
پست الکترونیکی:
حسین هلاکویی
رضا ارغیانیرئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اسفراین
تلفن مستقیم: 05837220339
پست الکترونیکی:
رضاارغیانی
رضا لنگریمدیر روابط عمومی
تلفن مستقیم: 32210878
پست الکترونیکی:
رضا لنگری
زهره باباییرئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شیروان
تلفن مستقیم: 05836223222
پست الکترونیکی:
بابایی
مجید شاکریرییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مانه و سملقان
تلفن مستقیم: 05832920999
پست الکترونیکی:
شاکری
مسعود بهشتیسرپرست نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گرمه
تلفن مستقیم: 05832505462
پست الکترونیکی:
بهشتی
جواد نظریرییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فاروج
تلفن مستقیم: 05836425300
پست الکترونیکی:
نظری
محمدرضا پوررجبرئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جاجرم
تلفن مستقیم: 05832276080
پست الکترونیکی:
پور رجب