در راستای اجرای  ماده ٨ « طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع» و با هدف ارج نهادن بر پیشنهادهای اصلاحی استفاده کنندگان از خدمات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی مقرر شد علاوه بر نظر سنجی های معمول از طریق این سامانه نیز نظرات هموطنان اخذ و ضمن سنجش رضایت مندی ایشان به اصلاح روش های موجود اقدام شود.

خواهشمند است با تکمیل فرم ذیل، امور اداری این اداره کل را در اجرای هر چه بهتر طرح یاری نمایید.

  • نظرسنجی

نظرسنجی از متقاضیان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی
فرم نظر سنجی از ارباب رجوع:
1- آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم بصورت شفاف برای انجام اقدامات مورد نیاز به شما از سوی کارکنان سازمان ارائه شده است؟
2- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟
3- نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند ، مرقوم فرمایید ؟    
4- نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند ، مرقوم فرمایید ؟    
6- چنانچه در خواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ، لطفاً آن را مرقوم فرمایید ( با ذکر مورد و فرد مورد نظر) ؟    
5- آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
7- لطفاً نظرات و پیشنهادهای خودر ا برای اصلاح امور بنویسید ؟    
درصورت تمایل این قسمت را تکمیل فرمائید.
نام و نام خانودگی :    
جنسیت
سن    
تحصیلات:  
شماره تماس :    
تاریخ مراجعه :