در راستای اجرای  ماده ٨ « طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع» و با هدف ارج نهادن بر پیشنهادهای اصلاحی استفاده کنندگان از خدمات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی مقرر شد علاوه بر نظر سنجی های معمول از طریق این سامانه نیز نظرات هموطنان اخذ و ضمن سنجش رضایت مندی ایشان به اصلاح روش های موجود اقدام شود.

خواهشمند است با تکمیل فرم ذیل، امور اداری این اداره کل را در اجرای هر چه بهتر طرح یاری نمایید.

نظرسنجی

نظرسنجی از متقاضیان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی

فرم نظر سنجی از ارباب رجوع:
درصورت تمایل این قسمت را تکمیل فرمائید.