عنوان فایلاندازه 
صدورمجوز برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی 42.1 KB
مجوز تأسیس موسسه تک منظوره هنری 60.8 KB
پروانه اجرای تعزیه 40.3 KB
صدور مجوز طرح تابلوی سر در مغازه ها و واحد های صنفی 61.2 KB
صدور مجوز قبل از چاپ کتاب 55.5 KB
پروانه تاسیس و بهره برداری چاپخانه و واحد های وابسته 59.2 KB
صدور مجوز ترخیص ماشین آلات چاپ و دستگاه های وابسته 49.9 KB
مجوز ورود ماشین آلات چاپ و دستگاه های وابسته 48.6 KB
مجوز نقل و انتقال ماشین آلات چاپ و تغییر مالکیت 54.8 KB
صدور مجوز نمایشگاه فرهنگی 51.2 KB
صدور مجوز جشنواره ها و مجامع فرهنگی 48.5 KB
موافقت اصولی جهت احداث مجتمع سینمایی 63.4 KB
مجوزانتشار نشریه عمومی 53, KB
مجوزتاسیس کانون های آگهی وتبلیغاتی 79.5 KB
مجوزنشر نرم افزار 65.5 KB
مجوز چاپ آگهی های دولتی 61.5 KB
مجوز توسعه وتمدید دوره های آموزشی مهارتی کاردانش وآزاد 17.4 KB
صدور مجوز تأسیس موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره 66.7 KB
صدور مجوز تأسیس موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره 54.6 KB
مجوز تاسیس موسسه تولیدفیلمهای غیر سینمایی-ویدئویی 57.9 KB
مجوز تأسیس موسسه تولید وتامین بازی های رایانه ای 62.1 KB
مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی برای بخش خصوصی ودولتی 54.5 KB
صدور مجوز مسابقات فرهنگی و هنری 48.5 KB
مجوز انتشارات 18.7 KB
مجوز نصب مجسمه ویادمان وعلایم ونشانه ها 46.2 KB
مجوز تاسیس نگارخانه 41.2 KB
مجوز آموزشگاه آزاد هنری-نمایشی،تجسمی 19.5 KB
مجوز اجرای موسیقی صحنه ای-کنسرت-کمتر از 1000نفر 46.4 KB
گواهی ثبت پایگاه های اینترنتی ایرانی 48.8 KB
موافقت نامه تاسیس چاپخانه و واحد های وابسته 52.7 KB
پروانه مجوز تاسیس موسسه فرهنگی قرآن و عترت 93.1 KB
پروانه فعالیت فروش نشریات در دکه های مطبوعاتی 49.7 KB
پروانه اجرای نمایش های صحنه ای وخیابانی 39.4 KB
بیمه هنرمندان 15.2 KB