هنری

پروانه صلاحیت هنری -هنرمندان قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه
پروانه اجرای نمایشهای صحنه ای، تعزیه و خیابانی
پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

پروانة تاسیس مراکز و مؤسسات تک منظوره تهیه، تولید وتکثیر آثار صوتی
پروانة تاسیس مراکز تک منظوره صداگذاری، صدابرداری و ضبط آثار صوتی -استودیو موسیقی
پروانة فعالیت استودیو موسیقی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره
پروانة فعالیت تهیه، تولید وتکثیر آثار صوتی برای مؤسسات فرهنگی و هنری چند منظوره
مجوز صلاحیت فنی گروه و اجرای اول صحنه ای موسیقی -کنسرت
مجوز انتشار کتاب گویا
مجوز انتشار آثار صوتی
مجوز اجرای موسیقی صحنه ای - کنسرت - بیشتر از ۵۰۰ نفر
مجوز اجرای موسیقی صحنه ای - کنسرت - کمتر از ۵۰۰ نفر
مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک بیشتر از ۵۰۰ نفر
مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک کمتر از ۵۰۰ نفر
مجوز تمدید و توسعه دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز خصوصی در شهرستان
کارت صلاحیت تدریس
مجوز راه اندازی دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز خصوصی در شهرستان
مجوز راه اندازی دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز دولتی در شهرستان
مجوز توسعه و تمدید دوره های آموزشی مهارتی کار دانش و آزاد
مجوز آموزشگاه آزاد هنری -نمایشی، تجسمی
مجوز آموزشگاه آزاد هنری -موسیقی
مجوز تمدید و توسعه دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز دولتی در شهرستان
مجوز خروج آثار هنرهای تجسمی از کشور
مجوز تاسیس نگارخانه
مجوز برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی
مجوز نصب مجسمه و یادمان و علایم و نشانه ها
مجوز ورودآثار هنرهای تجسمی به کشور