ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

١

صدور مجوز تاسیس نگارخانه

معاونت هنری

http://taraneh.farhang.gov.ir/gallerylic/home.seam

٢

صدور مجوز شعر و ترانه موسیقی

معاونت هنری

http://taraneh.farhang.gov.ir/poemlic/home.seam

٣

مجوز مراکز تهیه،تولید و تکثیر آثار صوتی

معاونت هنری

 http://taraneh.farhang.gov.ir/companylic/home.seam

٤

مجوز تاسیس مراکز صداگذاری،صدابرداری و ضبط آثار صوتی(استودیو)

معاونت هنری

http://taraneh.farhang.gov.ir/studiolic/home.seam

٥

صدور مجوز آلبوم موسیقی

معاونت هنری

http://album.farhang.gov.ir/albumlic/home.seam

٦

سامانه مدیریت آزمون های هنری

معاونت هنری

http://panel.azmoonehonar.ir

7 کتاب گویا معاونت هنریhttp://taraneh.farhang.gov.ir/audiobooklic/home.seam

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

١

سامانه اطلاعات استان ها

معاونت قرآن و عترت

http://www.ostan.qia.ir/

٢

سامانه مدیریت اطلاعات موسسات قرآنی

معاونت قرآن و عترت

http://www.ghoran.ir/

٣

سامانه اطلاعات موسسات قرآنی کشور

معاونت قرآن و عترت

http://www.quranedu.ir

٤

بانک حافظان

معاونت قرآن و عترت

http://qia.farhang.gov.ir/fa/hafezan

٥

بانک موسسات قرآن و عترت

معاونت قرآن و عترت

http://qia.farhang.gov.ir/fa/bank

 ٦ سامانه طرح ملی تلاوت قرآن معاونت قرآن و عترت http://www.melitelavat.ir
 ٧ سامانه ثبت موسسات فرهنگی قرآن و عترت(ع)

معاونت قرآن و عترت  http://mfqe.telavat.com/
8سامانه های جامع قرآنی  معاونت قرآن و عترت http://www.qia.ir
 

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

١

مجوز تبلیغات و اطلاع رسانی

دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی

http://www.samanehtabligh.ir/

٢

ساماندهی تابلوهای سردر اصناف

دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی

http://emojavez.ir/ssaksite/main.do

٣

سامانه اشتراک نشریات کشور

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

http://eshterak.ir/nashr٧/

٤

سیستم جامع مستند سازی سوابق و آثار خبرنگاران کشور

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

http://www.e-rasaneh.ir/Login.aspx

٥

دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه نامه

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

                http://ad.gov.ir/dictionary

٦

عضویت صندوق اعتباری هنر

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

http://honarcredit.ir/membershipRegister

٧

سامانه جامع رسانه های کشور

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

http://www.e-rasaneh.ir/

٨

سیستم جامع مطبوعات خارجی

اداره کل مطبوعات خارجی

http://culture.farhang.gov.ir/press

 9 صدور پروانه فعالیت کانون های آگهی و تبلیغات معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی http://www.e-tablighat.ir

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

١

پورتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

کلیک کنید

١

پورتال جامع فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال (سرآمد)

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

کلیک کنید

١

پورتال شمس توس

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

کلیک کنید

٢

ایمیل سازمانی

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

کلیک کنید

٣

ساماندهی پایگاه های اینترنتی

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

کلیک کنید

٤

سامانه جامع فعالیتهای رسانه دیجیتال

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

کلیک کنید

دیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

١

سامانه صدور مجوز موسسات فرهنگی هنری

معاونت فرهنگی

http://maraakez.ir/

 2 سامانه جامع خرید کتاب اداره کتاب معاونت فرهنگیhttp://kharideketab.farhang.gov.ir 
 3 سامانه جامع مجوز کتاب اداره کتاب معاونت فرهنگی http://31.184.144.71/Ershad.aspx
4 سیستم جامع مجوز چاپ اداره کتاب معاونت فرهنگی http://chap.farhang.gov.ir/publication/

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

١

سامانه ثبت اثر ادبی و هنری

معاونت حقوقی ، امور مجلس و استان ها

کلیک کنید

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

١

ثبت شکایت، انتقاد و پیشنهاد

حوزه وزارتی

کلیک کنید

٢

پیگیری در خواست ها

حوزه وزارتی

کلیک کنید

۳

مجوز موسسه فرهنگی چند منظوره

حوزه وزارتی

کلیک کنید

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

١

سیستم جامع مالی و اداری

معاونت توسعه

کلیک کنید

٢

سیستم جامع آماری

معاونت توسعه

کلیک کنید

٣

سامانه ارزیابی عملکرد دستگاه

معاونت توسعه

کلیک کنید

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

١

سامانه مجوز فیلم حرفه ای

معاونت سینمایی

کلیک کنید

  • کانال رسمی ادار کل

سروش