• راهبرد مشارکت

راهبرد مشارکت

راهبرد زیر شاخص مشارکت در کاربر پسند بودن تارنما
در رابطه با نماگر قابلیت شخصی سازی، جستجوی پیشرفته و اجرای در کلیه مرورگرها و اجرا بر روی دستگاه های قابل حمل درسایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان رعایت شده است .
۲- راهبرد مشارکت در زیر شاخص شفافیت تارنما
در رابطه با نماگر ارتباط مستقیم مدیران در وب سایت و تاریخ های بروزرسانی و انتشار شناسنامه خدمات در منوی خدمات الکترونیک سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بطور کامل ارائه شده است.
۳- راهبرد مشارکت کیفیت خدمات تارنما
با توجه به اطلاع رسانی خدمات در منوهای خدمات الکترونیک و مشترکین بطور کامل و مجزا ارائه شده و سایت خبری مجزا نیزعلاوه بر نمایش مهمترین اخبار در سایت اصلی وجود دارد.
۴- راهبرد مشارکت در دسترس پذیری تارنما
در سایت اداره کل فرهنگ‌ وارشاد اسلامی خراسان شمالی ،دستورالعمل بروزرسانی و استاندارد بودن نام دامنه و زمان بارگذاری رعایت گردیده است.
۵- راهبرد مشارکت در دسترس پذیری اطلاعات
در تارنمای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ، سوالات متداول، پیوندها و و در نهایت اخبار ومزایده ها و اطلاعیه های مهم وجود دارد.
۶- راهبرد مشارکت در دسترس پذیری اطلاعات
در این وب سایت بیانیه حریم خصوصی وجود دارد.