جشنواره ها 
چگونه از نمایشگاه ها و جشنواره های فرهنگی و هنری مطلع شوم ؟
پاسخ :

این اطلاعات از طریق پرتال اداره کل در دسترس عموم قرار میگیرد . میتوانید با عضویت در آن ازطریق خبرنامه الکترونیکی در اسرع وقت اطلاع یابید 

[ ۲۴ فروردین ۱۳۹۲ ]
 فرهنگی هنری 
جهت شرکت در جشنواره های استانی و منطقه ای چه باید کرد؟
پاسخ :
[ ]

پاسخ بخش مربوطه :

1. مراجعه به واحدهای فرهنگی هنری اداره کل یا ادارات شهرستانها

2. دریافت فراخوان از پورتال و تکمیل مدارک و ارائه نمونه کار.

 فرهنگی هنری 
جهت شرکت در جشنواره های استانی و منطقه ای چه باید کرد؟
پاسخ :
[ ]

پاسخ بخش مربوطه :

1. مراجعه به واحدهای فرهنگی هنری اداره کل یا ادارات شهرستانها

2. دریافت فراخوان از پورتال و تکمیل مدارک و ارائه نمونه کار.

 استخدامی 
من چگونه میتوانم در آن اداره مشغول به فعالیت شوم؟
پاسخ :
[ ]

پاسخ بخش مربوطه :

2