• بازدید ماهیانه کاربران

تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۹/۱۹ ۷۹   کاربر ۱۶۱   صفحه
۰۹/۱۸ ۱۰۶   کاربر ۳۱۴   صفحه
۰۹/۱۷ ۹۶   کاربر ۲۰۰   صفحه
۰۹/۱۶ ۴۲   کاربر ۱۵۲   صفحه
۰۹/۱۵ ۹۸   کاربر ۱۵۱   صفحه
۰۹/۱۴ ۸۸   کاربر ۱۷۵   صفحه
۰۹/۱۳ ۱۰۷   کاربر ۱۸۹   صفحه
۰۹/۱۲ ۱۱۱   کاربر ۱۹۷   صفحه
۰۹/۱۱ ۱۰۳   کاربر ۱۹۸   صفحه
۰۹/۱۰ ۱۰۵   کاربر ۱۷۵   صفحه
۰۹/۰۹ ۶۵   کاربر ۱۰۵   صفحه
۰۹/۰۸ ۹۷   کاربر ۱۷۳   صفحه
۰۹/۰۷ ۱۱۷   کاربر ۳۴۶   صفحه
۰۹/۰۶ ۱۲۳   کاربر ۷,۰۹۱   صفحه
۰۹/۰۵ ۱۴۴   کاربر ۳۶۱   صفحه
۰۹/۰۴ ۵۴   کاربر ۷۸   صفحه
۰۹/۰۳ ۱۳۰   کاربر ۲۸۶   صفحه
۰۹/۰۲ ۴۵   کاربر ۶۳   صفحه
۰۹/۰۱ ۷۹   کاربر ۱۶۲   صفحه
۰۸/۳۰ ۱۱۵   کاربر ۲۵۶   صفحه
۰۸/۲۹ ۸۹   کاربر ۱۸۶   صفحه
۰۸/۲۸ ۹۷   کاربر ۲۱۲   صفحه
۰۸/۲۷ ۱۲۲   کاربر ۱۹۹   صفحه
۰۸/۲۶ ۱۱۹   کاربر ۱۹۸   صفحه
۰۸/۲۵ ۵۶   کاربر ۶۷   صفحه
۰۸/۲۴ ۷۸   کاربر ۱۴۱   صفحه
۰۸/۲۳ ۱۰۸   کاربر ۲۵۶   صفحه
۰۸/۲۲ ۱۰۳   کاربر ۲۳۳   صفحه
۰۸/۲۱ ۱۳۵   کاربر ۳۰۰   صفحه
۰۸/۲۰ ۱۲۳   کاربر ۲۵۰   صفحه

نام کشورتعداددرصد
IRN
IRN
۱۱۷,۵۱۵ ۵۰ %
ZZZ
ZZZ
۵۶,۸۶۲ ۲۴ %
USA
USA
۱۹,۹۲۱ ۸ %
EU
EU
۱۵,۳۲۸ ۶ %
DEU
DEU
۵,۶۱۴ ۲ %
RUS
RUS
۴,۴۶۵ ۲ %
GBR
GBR
۴,۳۵۸ ۲ %
ROM
ROM
۳,۵۰۴ ۱ %

۲,۰۹۹ ۱ %
POL
POL
۱,۴۹۹ ۱ %
NLD
NLD
۱,۴۹۷ ۱ %
AUS
AUS
۷۵۴ ۰ %
CHN
CHN
۶۷۵ ۰ %
FRA
FRA
۵۹۰ ۰ %
UKR
UKR
۴۵۷ ۰ %
NOR
NOR
۳۸۰ ۰ %
ITA
ITA
۲۷۸ ۰ %
AFG
AFG
۲۳۱ ۰ %
FIN
FIN
۲۱۴ ۰ %
SVK
SVK
۱۸۴ ۰ %
  • آمار بازدیدکنندگان براساس موضوع

کلمات جستجو شده 
ارشاد خراسان شمالی ۶۸۴
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی ۶۶۷
فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی ۴۲۱
اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان شمالی ۲۸۵
اداره کل ارشاد خراسان شمالی ۲۵۷
اداره ارشاد خراسان شمالی ۲۵۷
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۴۵
اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی ۲۰۷
ثبت ایده ۱۷۶
khsh.farhang.gov.ir ۱۵۸
ارشاد بجنورد ۱۵۷
سینما گلشن بجنورد ۱۴۳
سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی ۱۳۵
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ۱۳۰
اداره فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی ۱۲۲
ارشادخراسان شمالی ۱۲۰
نقشه خراسان شمالی ۹۰
مجوز برگزاری همایش ۸۳
فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی ۷۷
وظایف کارشناس امور فرهنگی ۷۱
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی ۷۰
شرح وظایف کارشناس امور فرهنگی ۶۱
جشنواره تئاتر رضوی ۶۱
اداره ارشاد بجنورد ۶۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان شمالی ۵۹
برنامه های پیشنهادی دهه فجر ۵۷
شرح وظایف معاونت فرهنگی ۵۶
ارشادبجنورد ۵۶
www.khsh.farhang.gov.ir ۵۶
کارشناس امور فرهنگی ۵۴
تاریخچه خراسان شمالی ۵۳
شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۵۲
روش اجرایی فرایندهای ارشاد اسلامی ۵۲
اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی خراسان شمالی ۴۹
شرح وظایف کارشناس بودجه ۴۸
���� � ����� ������ ���� ۴۷
شرح وظایف امور فرهنگی ۴۵
مشاهیر اسفراین ۴۴
شرح وظایف وزارت ارشاد ۴۳
رسانه دیجیتال چیست ۴۳
اداره کل فرهنگ خراسان شمالی ۴۱
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بجنورد ۴۱
مجوز برگزاری سمینار ۴۰
شرح وظایف کارشناس تبلیغات ۴۰
شورای فرهنگ عمومی ۳۹
سایت اداره ارشاد بجنورد ۳۹
فرهنگ خراسان شمالی ۳۷
http://khsh.farhang.gov.ir/ ۳۷
فرهنگ بومی اسفراین ۳۷
شرح وظایف مسئول دفتر ۳۶

نام مرورگرتعداددرصد
Chrome
Chrome
۶۹,۱۰۹ ۲۹ %
Firefox
Firefox
۵۶,۸۸۶ ۲۴ %
Mozilla
Mozilla
۳۳,۶۴۲ ۱۴ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۶,۶۷۱ ۷ %
Other
Other
۱۵,۵۶۳ ۷ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۴,۷۸۷ ۶ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۱,۱۶۴ ۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۹,۴۲۴ ۴ %
Safari
Safari
۵,۰۰۶ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۴,۱۱۴ ۲ %
Opera
Opera
۱,۷۳۲ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۶ ۰ %